Drepturile Parţilor

carte-serv-juridice-aCe drepturi au părţile aflate în litigiu?

Părţile au dreptul să solicite declanşarea procedurii mediere,convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte, la care legea medierii face trimitere.

În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială , înainte de introducerea cererii de chemare în judecată , părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere ( art 43 alin 2-1 modificat prin Legea 370/2009 ).

Părţile au dreptul să solicite instanţelor suspendarea dosarului aflat pe rolul acestora, în condiţiile art 242, alin 1, pct 1. Codul de procedură civilă.

Părţile au dreptul să accepte sau să refuze invitaţia la mediere formulată de partea cu care se află în conflict.

Părţile au dreptul de a fi informate de Organele judiciare şi arbitrale, precum şi de alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii.

Aceste organe îndrumă părţile să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele (art 6 din Legea 370/2009 ce modifică Legea192/2006).

Părţile se pot prezenta singure la mediator sau însoţite de un avocat sau de alte persoane care să le asiste , în condiţiile stabilite de comun acord ( art .52, alin .1,Legea 192/2006).

În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane , care pot face acte de dispoziţie , în condiţiile legii (art 52 alin2 ,din Legea 192/2006).

Părţile pot da procură specială unei alte persoane , în condiţiile legii , pentru a încheia contractul de mediere,(art 47 alin .2 din Legea 192/2006).

Părţile au dreptul să decidă asupra litigiului dintre ele şi să încheie un Acord de mediere , care să cuprindă ,,soluţiile reciproc convenabile, eficiente şi durabile ce rezolvă definitiv , nevoile şi interesele ambelor părţi (art 58 alin 1 , art 1 alin 2 din Legea medierii ).

Părţile au dreptul să ceară restituirea documentelor pe care le-au înmănat mediatorului, înainte sau în timpul medierii pentru studierea şi aprofundarea fondului litigiului (art 35 din Legea medierii).

Părţile au dreptul să denunţe în mod unilateral contractul de mediere, în orice fază a procedurii, înstiinţând în scris mediatorul şi cealaltă parte despre această situaţie (art 60 alin1 din Legea 192/2006).

– Dupa soluţionarea cauzei pe calea medierii, parţile au dreptul să repună cauza pe rol, fără a mai achita taxa de timbru ( art 62 alin 3)

– Părţile au dreptul să solicite instanţei restituirea taxei de timbru achitate anterior pentru investirea acesteia , dacă litigiul dedus judecăţii a fost soluţionat pe calea medierii ( art 63 alin 2 din Legea 370/2009 de modificare a Legii 192/2006)