Ce facem dacă vrem să renunţăm la mediere?

În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, înstiinţînd, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.

Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii înştiinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere,(art. 60 din Legea 192/2006).