Caracterul plenar voluntar al medierii

Principiul presupune libertatea parţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie.

Mediatorul are obligaţia de a se asigurea ca parţile au ales procedura de mediere in mod voluntar, in cunoştinţa de cauză şi fără a fi constrănse. Nici o parte nu poate fi obligată de către o altă persoană sau autoritate să participe la procedura de mediere. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedura obligatorie prevăzută de legile speciale (art 2.1 din Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.