Autodeterminarea

 

Este principiul care afirmă dreptul şi capacitatea părţilor de a-şi descoperi , evalua, selecta ,defini şi rezolva propriile nevoi şi probleme.Picture4

Părţile trebuie să înţeleagă faptul că acum nu mai decide nimeni asupra divergenţelor lor , ci ei înşişi , dar numai după o deplină recunoaştere şi conştientizare a cauzelor profunde ale conflictului .

Mediatorul va conştientiza părţile asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot retrage oricănd din procesul de mediere, (art 2.1.3. din Codul de Etică şi Deontologie profesională a mediatorilor).