Acceptarea medierii in cunoştinţă de cauză

Principiul presupune dreptul parţilor de a fi informate cu privire la procesul de mediere.

Mediatorul este obligat ca înaintea începerii procesului de mediere să prezinte părţilor, în ce va consta procedura medierii , care este rolul părţilor în acest proces, respectiv acela de a comunica constructiv, pentru a descoperi cele mai avantajoase soluţii de rezolvare a conflictului .

De asemenea va conştientiza părţile despre principiile şi regulile noii proceduri, astfel încăt acestea să participe eficient la desfăşurarea medierii şi la actul decizional care trebuie sa satisfacă ambele părţi .

Mediatorul trebuie sa indeplinească această obligaţie înainte de semnarea contractului de mediere şi începerea efectivă a procesului de mediere.

Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua o decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.

( art 29 din Legea Medierii şi art 2.1.2.din Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor).