Intenţii

Declaraţie de intenţie

Preluare.

Subsemnata Kibedi Katalin Barbara, mediator autorizat activ, ţinând cont, pe de o parte, de rolul pe care îl are Consiliul de Mediere sau pe care trebuie să – l aibă în raporturile cu alte instituţii care au tangenţă cu activitatea de mediere, iar pe de altă parte de experienţa dobândită în domeniul justiţiei  23 de ani ca procuror şi 4 ani ca secretar de stat, respectiv consilier în Ministerul Justiţiei, firesc este să doresc să mă aplec asupra aspectelor ce ţin de :

  • Legislaţia din domeniul medierii, mai concret modificările legislative care, după 3 ani de la adoptarea Legii 192/ 2oo6, se impun aproape de la sine şi în paralel corelarea acestora cu dispoziţiile din proiectele de coduri aflate în faza dezbaterilor parlamentare şi respectiv cu celelalte dispoziţii din legi speciale care reglementează insolvenţa, societăţile comerciale, conflictele de muncă, etc.
  • Includerea în programul de perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor a unor seminarii care să le dea posibilitatea familiarizării cu instituţia medierii, în vederea îndrumării, în cunoştinţă de cauză, a părţilor aflate în conflict, de a – şi soluţiona cauza prin mediere, ceea ce presupune

corespondenţă şi întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor abilitate: Consiliul Superior al       Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei.

  • Asigurarea unei strânse colaborări cu Ministerul Justiţiei, atât în ce priveşte partea legislativă, ţinând cont de calitatea sa de iniţiator al legii privind medierea şi al altor legi care conţin dispoziţii legate de mediere, cât şi din perspectiva promovării medierii prin programe europene, justiţia fiind direct interesată de degrevarea de cauze prin apelarea la instituţia medierii.
  • Promovarea instituţiei medierii şi în rândul altor categorii profesionale care pot soluţiona conflictele părţilor prin mediere : avocaţi, notari, executori judecătoreşti, bancari, financiari, practicieni de insolvenţă.

24.04.2009….Katalin Barbara Kibedi