COMUNICAT DE PRESĂ purtător de cuvânt al UNJR

2010-01-21

Opinii pro  mediere

COMUNICAT DE PRESĂ

Preluare de siteul  Consiliul de mediere

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) declanşează campania de promovare şi încurajare a medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor dintre cetaţeni, campanie denumită `Judecătorii susţin medierea`.

UNJR salută modificările aduse prin Legea nr. 370/2009 reglementărilor privind medierea. Astfel, noile dispoziţii ale art. 6 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea statutului de mediator prevăd acum ca fiind obligatorie informarea părţilor de către organele judiciare  poliţişti, procurori, judecători  cu privire la posibilitatea şi avantajele folosirii procedurii medierii, precum şi îndrumarea lor în a recurge la această cale pentru soluţionarea conflictelor. Această dispoziţie va intra în vigoare începând cu 3 martie 2010, până atunci această procedură de informare a parţilor fiind doar facultativă.

Întrucât până în prezent nu a existat o modalitate de informare pe scară largă a ceteţenilor cu privire la instituţia medierii şi a mediatorului, UNJR declanşează campania `Judecătorii susţin medierea`

Scopul acesteia este de a încuraja cetăţenii să apeleze cu încredere la mediatori mai înainte de a sesiza organele judiciare dar şi după investirea acestora, în vederea soluţionării conflictelor într-un mod avantajos pentru toate părţile implicate în acestea şi cu economisirea timpului, sumelor de bani şi energiei presupuse de un proces clasic.

În timpul campaniei ce se va desfăşura pe parcursul întregului an 2010 se va propune încheierea de protocoale de colaborare între instanţe şi asociaţiile locale de mediatori, se vor organiza mese rotunde, dezbateri, seminarii cu participarea organelor judiciare şi ale mediatorilor, se vor produce afişe şi anunţuri ce vor fi postate pe portalul instanţelor şi la avizierele acestora, se va publica în instanţe şi parchete tabloul mediatorilor din fiecare judeţ, se va alcătui un ghid de bune practici pentru magistraţi în domeniul medierii.

UNJR îsi exprimă astfel speranţa ca, urmare a implementării procedurii medierii, va scădea numărul de cauze aflate pe rolul instanţelor, şi aşa confruntate cu o acută lipsă de personal, în felul acesta judecătorii urmând să depună maximul de efort în dosarele care presupun examinarea unor probleme complexe de fapt şi de drept.

jud. Cristi Danileţ

purtător de cuvânt al UNJR