Necesitatea Medierii!

Avem nevoie de mediere!

Societatea românească are nevoie de o justiţie puternică, credibilă şi transparentă. Aceasta realizându-se prin toţi cei care concură la înfăptuirea ei : judecători , avocaţi , jurişti , grefieri , notari , executori judecătoreşti , procurori , poliţişti , mediatori , etc.

Actualmente societatea modernă a înregistrat o dezvoltare accentuată în toate domeniile vieţii. Chiar şi problemele litigioase au căpătat un grad ridicat de dificultate şi complexitate.

Activitatea de înfăptuire a justiţiei , ca şi întreaga societate românească în ansamblul său , se găseşte în plin proces de transformare , nu numai din punct de vedere structural şi funcţional , căt poate, într-o şi mai importantă măsură , din punct de vedere al valorilor, pe care cei ce contribuie la înfăptuirea justiţiei , sunt chemaţi să le promoveze:respectarea drepturilor omului , promovarea principiilor şi practicilor democratice , educarea individului ca cetăţean conştient şi responsabil.

Nu încercăm să negăm importanţa şi rolul sistemului judiciar în actuala formă şi apreciem demersurile legislative care se anunţă , dar trebuie să recunoaştem însă , că soluţiile de tip căştig- pierdere aferente actului de justiţie în esenţă , nu sunt în multe cazuri cele mai adecvate.

Uneori soluţiile produc nemulţumiri atăt de grave încăt , ele nu contribuie nici pe departe la soluţionarea unui conflict ci dimpotrivă , conduc de cele mai multe ori , la escaladarea conflictelor dintre părăţi nu la diminuarea acestora .

Potenţialul agresiv şi violent ce caracterizează individual grupurile societăţii actuale , este imposibil de ignorat.

O societate fără conflicte este prin definiţie utopică , de aceea actualmente trebuie să impunem un alt mod de a se face ,,dreptate” Coflictele sunt diverse şi omniprezente: civile, comerciale, religioase, entice, ecologice , politice, militare , ele se manifestă între membrii familiei , între membrii unei comunităţi , între partenerii unei afaceri , între patronat şi angajaţi , etc .

Conflictul poate fi considerat din punct de vedere comportamental , ca o formă de opoziţie , care este centrată pe adversari , adică bazată pe incompatibilitatea scopurilor , a intenţiilor , sau a valorilor părţilor oponente.

Comportamentul uman nu poate fi cerut, dar poate fi modelat.

Medierea este o manieră prin care , părţile aflate în conflict se ascultă atent şi responsabil una pe alta , vorbesc nestingherit despre problema lor pe care ; o conştientizează , o analizează , o simplifică şi în final o soluţionează.

Căştigul pentru care părţile au cooperat , este extrem de important pentru ele , însă acesta trece aproape neobservat pentru terţii neimplicaţi . Cu toate acestea , la nivel emoţional , subtil, mai există un căştig.

Acesta duce în timp atăt la ,,metamorfozarea justiţiabilului prezent în instanţă , căt şi a oricărui simplu cetăţean. Cu alte cuvinte , se produce atăt o transformare interioară a celor direct implicaţi în procedura medierii , căt şi o influenţare a mentalului colectiv prin ; amplificarea în răndul publicului larg a caracterul profund uman al medierii , prin propagarea puterii exemplului pozitiv oferit de rezultatele reuşitelor medieri , prin multiplicarea sentimentelor de mulţumire şi satisfacţie pe care le trăiesc cei ce au refuzat …..să fie consideraţi perdanţi , etc.

Ne mai permitem acum , în aceste vremuri schimbătoare şi nesigure să. ignorăm cu atăt de multă uşurinţă aceste lucruri benefice ?

Sau.. ne implicăm mai plenar, în cultivarea acestor superbe valori umane pe care le pune în evidenţă medierea , onestitatea , sinceritatea, demnitatea , cordialitatea , toleranţa, respectul , etc.

Avănd ca ţintă mai ales demnitatea umană , urmărind respectul mutual , medierea este o formă de educaţie pentru viaţă , este o manifestare activă a înţelepciunii.

,,Nu putem să facem lucruri mari pe lumea aceasta . Nu putem face decăt lucruri mici , dar cu multă dragoste ……ca Maica Tereza

Avocat . Mediator

Gabriela Ichim . Bacău