Să definim medierea

IMG_0014Ce este medierea ?

Termenul ,,mediere” provine din latinescul ,,mediare „şi înseamnă a mijlocii o înţelegere între părţi adverse , a face demersuri pentru a aplana un diferend sau un conflict între două persoane.

Conform art 4 din Legea 192/2006 medierea reprezintă o activitate de interes public.

Iar art. 1 alin 1 din Legea 370/2009 ce modifica Legea 192/2006 defineşte medierea ca o ,,modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate şi avănd liberul consimţămănt al părţilor.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.