Ce litigii pot fi soluţionate prin mediere?

Părțile convin să soluţioneze pe această cale, orice conflicte în materie: civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de legea 192/2006 ( art 2. alin 1).

Prevederile acestei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase , a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate , a existenţei unor clauze abuzive , cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii aconomici ori a încălcării altor drepturi prevăzute legislaţia naţională sau a Uniunii Europene, în domeniul protecţiei consumatorilor ( art. 2 ,alin .2).

Conform dispoziţiilorLegii 370/2009 (ce modifică Legea 192/2006 ) prevederile acesteia se aplică și în medierea conflictelor de drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă, ( art 33 din Lege ce modifică ,art 73 alin 2. din Legea medierii).

,,NU POT face obiectul medierii drepturile strict personale , cum sunt cele privitoare la statutul persoanei , precum şi orice alte drepturi de care părţile , potrivit legii, nu pot dispune prin convenţii sau prin orice alt mod admis de lege (art.2 ,alin. 4 din Legea medierii ).