Cine sunt mediatorii?

Mediatorii sunt persoane specializate, neutre şi imparţiale apte să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în litigiu şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului , prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile , eficiente şi durabile, art .1, alin 2 din Legea 192/2006).

Mediatorii nu au şi nu pot avea obligaţii de rezultat , ci doar de prudenţă şi diligenţă .

,,Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are, pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord ( art 1.2 alin 1 şi 2 din Codul de Deontologie profesională a mediatorilor).

Mediatorii depun toate diligenţele , pentru ca părţile să ajungă singure la un acord reciproc avantajos, într-un termen convenabil (art.30. alin 1, din Legea 192/2006)

Cine poate fi mediator?

Poate fi mediator persoana care îndeplineste următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani

d) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor , sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;

e) este aptă , din punct de vedere medical , pentru exercitarea acestei activitaţi;

f) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvărşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

g) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu excepţia absolvenţilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006).