Care sunt drepturile mediatorului?

Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale ,cu respectarea principiului confidenţialităţii, (art 25 ,din Legea 192/2006).

Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, art 26.

Prin contractul de mediere părţile îşi asumă obligaţia de plată a onorariului cuvenit mediatorului ; cuantumul acestuia, modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, (inclusiv şi situaţii de renunţare ori eşuare a procedurii), precum şi proporţia care va fi suportată de părţi, în cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială( art 45 .lit f).
Dacă părţile nu au convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal ,(art 45 lit .f).

Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligaţia părţilor de a achita onorariul scadent , cuvenit mediatorului ( art 48 , din Legea medierii)

Mediatorul are dreptul la restituirea cheltuielilor ocazionate cu desfăşurarea medierii (art 26 alin 1 din Legea medierii).

Mediatorul are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii medierii, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate de legea medierii, art 27 .
Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz , avănd obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator( Legea 370/2009)

Sediul profesional al mediatorului este inviolabil, (art 28 din Legea medierii).