Particularităţile medierii în domeniul dreptului penal

Curs de formare profesională continuă

,,Particularităţile medierii în domeniul dreptului penal”

                   Formator Gabriela Ichim

Cursul se adresează  pe de o parte mediatorilor, atât celor cu studii juridice cât şi celor fără cunoştinţe detaliate în domeniul dreptului penal, cât şi specialiştilor din domeniul juridic care doresc să apeleze la mediere pentru clienţii lor.

       Obiectivele cursului îl constituie ;

  1. asimilarea de cunoştinţe de bază de drept penal şi procesual penal necesare practicianului în mediere,
  2. informarea cursanţilor despre aspectele generale şi particulare ale procedurii în acest domeniu,
  3. dobândirea de abilităţi specifice de lucru în gestionarea unor conflicte penale .

     Cursul tratează conflictul penal din trei ipostaze, atât din perspectiva mediatorului cât şi al părţilor, respectiv al victimei şi autorului faptei penale.

     Este extrem de bogat în informaţii şi împleteşte aspectele psihologice  particulare ale acestui tip de conflict  cu cele strict legale caracteristice dreptului penal. Explicaţiile teoretice sunt însoţite de exemple concrete din experienţa profesională a formatorului ca avocat şi mediator.

   Cursul urmăreşte instruirea cursanţilor prin predarea  informaţiilor urmată de aplicarea acestora în exemplificările din jocurile de rol.

    Complexitatea cazurilor din rollplay-uri îi ajută pe cursanţi să îşi fixeze noţiunile teoretice, dar în acelaşi timp le atrage atenţia asupra particularităţilor medierii penale, a dificultăţilor ce pot apare pe parcursul procedurii.

   Mai mult de atât, cursul este un sprijin şi pentru practicienii din domeniu, care pot identifica multiplele avantaje ale medierii penale aplicabile clienţilor lor aflaţi în situaţii speciale.  

     Cursul aste autorizat de Consiliul de mediere şi se desfăşoară pe parcursul a două zile. La sfârşitul cursului fiecare participant primeşte un Certificat de absolvire, precum şi suportul de curs.

Se acordă 16 puncte profesionale.

Pentru înscrieri şi alte date  suplimentare puteţi să ne contactaţi la nr de tel 0744 35 39 14.

sau pe adresele de email ;gabriela . ichim [@] yahoo.com

                          Website ; www.fmmm.ro/  

                          office [@] fmmm.ro