Curs de mediator Bacau

COLABORATOR FORMATOR – IN CADRUL SC FORMARE MEDIERE MUGUR MITROI SRL

CURSURI DE MEDIERE BACAU.

INSCRIERI la tel 0744 35 39 14 , email ; gabriela.ichim@yahoo.com

Perioada: 14 octombrie – 27 octombrie 2019

                      11 noiembrie- 24 noiembrie 2019

 Cursuri de formare în mediere .Locaţia str.Oituz nr 37.Cam 3. Bacău.

DATE CURS

Asociaţia ,,Centrul de mediere Bacău în colaborare cu SC Formare în Mediere ,,MUGUR MITROI”

organizează la BACĂU CURS de FORMARE MEDIATORI .

Locatia:Cursul se va desfăşura în fiecare zi de la orele 14 , str. OITUZ, nr. 37, camera 3.

Cursul este organizat conform Standardului în Formare a Mediatorului (regăsit în Hotărârea nr 12. din 7 sept 2007 )a Consiliului de Mediere, precum şi Standardului Ocupaţional.

Scoala de formare Mugur Mitroi are Certificările internaţionale ale

The Lord Slyn of European Law Fondation (Londra,Marea Britanie)

The Federal Mediation and Conciliation Service(Washington DC, SUA),la fel si formatorii săi.

Obiectul cursului de formare a mediatorului este dobăndirea de către participanţi a:

– cunoştinţelor teoretice şi practice caracteristice profesiei de mediatori şi

– dobândirea competenţelor generale şi specifice acestei profesii.

Cursul respectă metodologia şi aria curiculară în domeniul formării profesionale a adulţilor şi standardul de formare a mediatorului .

Materiale de studiu.Cursantii vor primi materialul de curs în format scris şi în format electronic.

1. Revista Medierea Tehnică şi artă.

2. Manualul cursantului ( cuprinde teorie, teste, exercitii, dispoziţii legale ,etc).

3. Volumul Ghidul mediatorului profesionist. Mediere şi conflict. Autor Mugur Bogdan Mitroi. Presedintele Uniunii Centrelor de Mediere din România. Membru în Consiliul de mediere. Cartea cuprinde tehnicile de bază pe care trebuie să şi le însuşească un mediator.

4. Volumul . ,,Medierea o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictelor scrisă de Paul Randolph şi Freddie Strasser. Marea Britanie. Subiectul tratat este ,,modelul psihoterapeutică unic de mediere , care a dus la eficientizarea cazurilor de soluţionare a conflictelor .

5. Volumul ,,Co -medierea , utilizarea unei abordări psihologice duale în soluţionarea conflictelor de Monica Hanaway. Marea Britanie .

Volumele PRECIZATE CUPRIND METODE AVANSATE în tehnicile de mediere, metode care vor fi reluate şi prezentate în curs.

Pregatire profesionala .

Formatorii FMMM. Mugur Bogdan Mitroi. Gabriela ichim , Enache Lucian , Marin Ioana Alexandru, Simona Tocitu, Anca Iacob, etc ,sunt acreditati de Consiliul de Mediere . Sunt mereu prezenţi la acţiunile de promovare a medierii la nivel naţional şi internaţional. Au fost pregătiţi în tehnici avansate de mediere şi co-mediere, direct de colaboratorii externi ai FMMM( pe care îi vom prezenta mai jos).

Competenţe.

Scoala de formare în mediere Mugur Mitroi este certificată de organizaţii de referinţă în domeniul ADR. Federal Mediation and Conciliation Service , Washington DC, Statele Unite ale Americi şi The Lord Slynn of Hadley European Law Fondation Londra, Marea Britanie.

Certificarile acordate de Federal Mediation and Conciliation Service si The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation formatorilor scolii si cursurilor organizate de aceasta asigura posibilitatea mediatorilor de a se autoriza atat in Europa, cat si in S.U.A., pregatirea acestora fiind acreditata la standarde internationa

Competenţe suplimentare. Cursantii vor beneficia de competenţe suplimentare în mediere şi co-mediere, prin abordarea la curs a tehnicilor din manualele precizate mai sus.

Stuctura cursului:

-14 zile de curs

-80 de ore.

-Teorie şi practică

Taxa de curs . Se poate achita şi în tranşe de căte 1/3 din sumă şi  se va depune  numai în contul indicat .

Costul cursului se va achita în contul SC Formare Mugur Mitroi SRL nr .

RO 25BRDE170SV63334931700 deschis la BRD Craiova ,furnizor de formare profesională în domeniul medierii.

Costuri incluse în taxa de participare:

-spaţiu, dotări, echipamente aferente cursului şi examinarii.

-manual, materiale de curs ataşate,volumele de specialitate ale autorilor străini şi români.

– organizarea şi susţinerea cursului de către formatori

-coffee-break

-cheltuieli examinatori .

Documente necesare înscrierii . Copia Cărţii de identitate.Copie după diploma de licenţă. Dovada plaţii primei tranşe.

Condiţii de înscriere. Studii superioare . Nu contează specialitatea .

Certificat .Adeverintă . FMMMM va elibera la sfărşitul cursului Certificatul de absolvire . In vederea obţinerii certificatului care atestă absolvirea cursului, este obligatorie frecventarea a minim 90% din orele de curs.

-Pentru absolvirea cursului de mediere, se va organiza un examen care va avea atăt o probă srisă căt şi una orală. Examenul se va organiza în cel mult o lună de la data finalizării cursului.

-Ulterior absolvirii, Consiliul de Mediere eliberează ADEVERINŢĂ de absolvire.

PARTENERI EXTERNI.

Colaboratori ai FMMM. Formatori interna?ionali .

The Lord Slynn of Hadley European Law Foundation.

Fundaţia Slynn numită după Lordul Slynn în semn de recunoaştere a contributiei sale la principiile îi practica dreptului european, a fost creeată în 1988. De atunci , scopul Fundaţiei a fost acela de a promova o mai bună înţelegere între Marea Britanie şi ţările din Europa Centrală şi de Est si de a contribui la dezvoltarea de acţiunii comune.

Principala preocupare a Fundaţiei este reprezentată de procedurile şi rolul Curţii Europene de Justiţie , Statul de drept şi independenţa justiţiei , precum şi principiile drepturilor omului. Mai recent Fundaţia Slynn a dedicat o atenţie sporită metodelor ADR şi, în special ,medierii.

În septembrie 2008 şi iunie 2011, Sir Henry Brooke ( preşedintele Funda?iei), Paul Randolph( consilier) , Spenser Hilliard , au vizitat România în numele Fundaţiei şi au ţinut  în colaborare cu Uniunea Centrelor de Mediere din România şi FMMM ,cursuri de Tehnici Avansate pentru un număr de 18 formatori în mediere.

Eileen şi Barkas Hofman. Statele Unite ale Americii.

Comisar/Director proiecte . Serviciul FEDERAL de medieri şi conciliere ADR şi Servicii Internaţionale cu sediul în Washington DC .

Formator şi în Cadrul Proiectului pilot de pregatire al mediatorilor din România ,proiect desfăşurat în colaborare cu Ambasada Stalelor Unite ale Americii şi Ministerul Justiţiei .

A lucrat pentru Federal Mediation and Conciliation Service ,ca mediator în domeniu, ca şi Consilier General şi Director al afacerilor Legislative, în calitate de Director de District şi asistent special.

– Predă . cursuri de negociere şi medode alternative de soluţionare a litigiilor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii George Washington, Departametul de Ştiinţe Orgnizaţionale .

– Deţine ; un titlu JD conferit de Centrul de Drept din cadrul universităţii Georgetown.

un master la Universitatea Columbia( Ştiinţe Politice)

un Titlu BS, de la Universitatea Cornell.

In arena internaţională Comisar Hoffman dezvoltă şi proiectează programe de training pe soluţionarea litigiilor îi mediere , pentru mediatorii noi dar şi pentru cei cu experienţă, pentru oficialii de stat , judecători , avocaţi, manageri, etc.

A proiectat şi susţinut programele de pregătire în Asia ( China, Indonezia, Cambodgia, Taiwan, Filipine), în Europa( Regatul Unit al Marii Britanii, Uniunea Europeană, Organizaţia Internaţională a Muncii, Germania, România, Polonia, Bulgaria, Islanda, Letonia, Lituania, Estonia, Serbia, Muntenegru, Ungaria), Africa şi Orientul Mijlociu ( Maroc, Uganda, Africa de sud ,Oman ).

2. Linda Lazarus ,JD. SUA.

– MEDIATOR la Tribunalul Districtual SUA, Districtul Columbia,

– MEDIATOR . Curtea Superioară a Districtului Columbia.

– Formator în cadrul Proiectului pilot de formare a mediatorilor din România , lucrând direct sub auspiciile Departamentului de Stat American.

– Elaborează şi furnizează servicii de training pe negociere şi mediere , leaderşhip şi abilităţi de comunicare , pe la naţional şi internaţional .

– A elaborat programe de pregătire pentru firme de avocatură( Districtul Curţii Superioare Columbia , Serviciul de Mediere Virginia de Nord).

– A fost Arbitru la Deparamentul pentru Energie SUA şi Autoritatea Metropolitană de Tranzit Washington şi Biroul Procurorului General al Districtului Columbia .

– A fost mediator şef , al Departamentului American al Serviciilor de Mediere.

3. Paul Randolph . Marea Britanie.

– Mediator acreditat CE şi SPCP , Avocat pledant.

– Şef de curs şi lector la Cursul de Psihoterapie şi Consiliere (SPCP)din cadrul Regent/s College ,Londra .

– Membru al Consiliului de mediere Civilă , Preşedinte al Comitetului de Comunicare al acestuia.

– Membru în Comisia ADR din Cadrul Consiliului Baroului.

-Membru în Comitetul de Standarde Profesionale al Colegiului Mediatorilor .Examinator extern pe probleme de mediere.

– Fost Preşedinte al Forumului Naţional al Furnizorilor de mediere.

– Împreună cu eminentul Dr. Freddie Strasser a creeat un Curs de mediere , abilităţi de mediere pt metodele alternative de soluţionare a conflictului la Şcoala de Psihoterapie şi Consiliere din cadrul Regent/s College ,Londra.

– A elaborat şi scris toate materialele de training . A acreditat aproape 1000 de mediatori din Marea Britanie şi de peste hotare.

– A ţinut cursuri de formare în mediere în ; Marea Britanie , China, Rusia, India, Ungaria, România, Turcia, Danemarca, Italia,Austria, Estonia, Iordania Letonia,etc.

– Modelul psihoterapeutic , unic al medierii predat la cursul său, a căştigat o adevărată recunoaştere şi a permis să şi demonstreze eficienţa în toate cazurile de soluţionare a conflictelor .

4.Monica Hanaway . Marea Britanie.

Mediator juridic acreditat , psihoterapeut, supervizor, coach de afaceri, consultant în managementul stresului , trainer de management şi leadership .

– Co-director la CH Group . Companie ce oferă, coaching, mediere şi formare pentru un grup divers de clienţi, de la sectorul public la cel privat, de la companii mici la companii EAP de nivel mondial .

– Lector senior în cadrul cursurilor de mediere la Facultatea de Psihoterapie şi Consiliere (SPCP), şi Webster Graduate School Bussines de la Collegiul Regent, Londra ,

-Lector invitat la Facultatea de Drept din Riga şi la Cursurile de Psihologie Organizaţională din cadrul Colegiului King, Londra.

-Supervizor academic la programele de masterat în Psihoterapie, de la Oxford University

-Autoare a mai multor articole şi cărţi , printre care şi ,,Co-medierea .Utilizarea unei abordări psihologice duale în soluţionarea conflictelor.

-A mediat diferite cazuri ; diverse litigii comerciale, de la locul de muncă , conflicte de familie, dispute dintre tineri, inclusiv dintre diferite bande, a fost implicată în Justiţia Restaurativă cu victimele şi făptuitorii infracţiunilor .

-Lucrează cu corporaţii mondiale ,în calitate de consultant şi coach în abilităţi de leadership şi managementul conflictelor .

5. Diana Mitchell .Marea Britanie .

 Mediator acreditat. Psihoterapeut înregistrat la UKCP , supervizor clinic .

-Trainer la cursurile privind aspecte de psihoterapie.

-Membru al CH Group.

-Participî în co-medieri , Workshop-uri împreună cu directorii Monica Hanaway şi Jamie Reed.

-Lector la Scoala de Psihoterapie şi Consiliere în Psihologie ,

-Trainer la curs de ADR la Regent/s College din Londra,

-Trainer la seminarii privind medierea la Webster Graduate School la Regent/ s College.

Promovare.

1 În mod exclusiv , cursanţii FMMM pot fi promovaţi prin intermediul revistei de specialitate Medierea Tehnică şi Artă. Revista este bilingvă şi este distribuită în toată România , în aproape întreaga Europă , precum şi în Statele Unite ale Americii.

Birourile de mediator ale cursanţilor pot fi promovate prin intermediul FMMM , gratuit pe www.portalmediere.ro, şi acolo unde este cazul prin www.medieretv.ro

3. Cursanţii pot fi promovaţi de asemenea şi ca urmare a participării lor la evenimentele naţionale şi internaţionale , organizate de FMMM în colaborare cu Uniunea Centrelor de Mediere din România şi Organizaţiile de mediere naţionale şi Internaţionale ,în scop de implementare a medierii ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor .

TEHNICI AVANSATE .Cursanţii care au finalizat cursurile de bază se pot înscrie ulterior la cursurile de tehnici avansate ,( contra cost ,detalii pe fmmm.ro ).

TEMELE abordate . Managementul Conflictului,

Comunicare pentru Practica Medierii,

Elemente Esenţiale de Drept Necesare Mediatorului.

Cursurile sunt acreditate de Consiliul de Mediere din Romania cu 16 ore de formare continuă.

Detalii suplimentare ;pe http://www.fmmm.ro/ , office@fmmm.ro

Persoane de contact (pentru Bacău).

 Avocat . mediator . formator.

Gabriela Ichim.

-tel 0744 353 914.

Lasă un răspuns