Nevoile / Interesele

Oamenii intră în conflict fie pentru că au nevoi dar care urmează să fie satisfăcute de procesul conflictual însuşi , fie pentru că au (ori cred că au) nevoi neconcordante cu ale altora .

Reacţiile, implicarea indivizilor în conflict, intensitatea acestuia nu depind atăt de caracterul primar , biologic sau secundar al trebuinţei frustrate , căt şi de diferiţi alţi factori situaţionali şi de personalitate .

Să identificăm şi să diferenţiem termeni ce aparent exprimă acelaşi lucru.

POZIŢIE . ..ansamblu de cereri ale fiecărei părţi ( natura cererilor , ce anume îsi doresc şi mai ales cum îşi doresc satisfacerea cererilor).

INTERES…..obiectiv, pe care o parte doreşte să îl realizeze prin orice mijloace.

NEVOIE….ASPIRAŢIE naturală, (conştientă sau nu) , necesitate ..în realizarea unor obiective de maximă importantă, trebuinţă majoră ori absolută pentru un individ sau pentru un grup de persoane.

Exista anumite teorii care susţin că nevoile de bază ale unei persoane se află la baza ; nevoilor generale, intereselor , poziţiilor, fiind elemente  ale căror satisfacere, depinde însăşi existenţa şi calitatea individului.

NEVOILE DE BAZĂ ALE UNEI FIINŢE după Abraham Maslow sunt:Maslow-300x200

  • Nevoi fiziologice- ( hrană, apă, mişcare, odihnă,etc).
  • Nevoi de integrare socială- ( apartenenţă şi dragoste , nevoia de sociere , de acceptantă , de comunicare).
  • Nevoi de siguranţă şi protecţie- (adăpost, protecţie împotriva oricăror pericole , împotriva oricăror entităţi ce periclitează , viaţa , sănătatea , etc).
  • Nevoi de apreciere şi stimă (nevoia de a te realiza, de a căştiga aprobarea şi aprecierea celorlalţi),
  • Nevoi de actualizare – ( autorealizare, valorificarea propriului potenţial ,etc).
  • Nevoi de stimulare senzorială – (varietate, distracţie , joc, relaxare,etc).
  • Nevoi de cunoaştere -(nevoia de a şti , dorinţa de a întelege, de a studia, de a explora, etc).
  • Nevoi de afirmare socială -(ambiţia , dorinţa de a depăşii propririile limite , de a concura împotriva altora , de a-i conduce pe alţii , etc).
  • Nevoi estetice- (nevoia de frumos, de ordine, simetrie, etc).

Există o discuţie relativă la nevoi şi interese şi raporturile dintre ele, căt şi la relaţia nevoilor/intereselor cu….. poziţiile…. adoptate în conflict ( adică ceea ce cere , solicită, revendică , individul).

Unii autori consideră că interesele sunt diferite de nevoi şi că rezolvările care se adresează intereselor , şi nu nevoilor, sunt mai puţin valoroase decăt satisfacerea celorlalte.

Dacă nevoia în conflict este cauza reală şi fundamentală a acestuia, ceea ce formulează individul ca problemă în conflict respectiv ceea ce doreşte el , poate fi numit interes .

Interesele ar fi mai trecătare şi superficiale, în timp ce nevoile sunt mai fundamentale şi durabile.

De aceea o soluţionare definitivă şi echitabilă este numai aceea care satisface nevoile , nu interesele .

Dacă nevoia exprimă cauza fundamentală a conflictului şi este cauza reală a acestuia , ceea ce formulează individul ca problema în conflict, ceea ce vrea el , este poziţia afişată sau declarată ori cum am  văzut mai sus , interesul.

Ori interesul sau poziţia declarată nu reflectă întotdeauna fidel nevoia reală. Aceasta se poate datora fie actului deliberat al persoanei de a-şi masca adevăratele nevoi, fie imposibilităţile acesteia de a şi le recunoaşte (datorită vărstei capacităţii analitice, stărilor emoţionale, sau altor situaţii conjuncturale etc.)

B.Mayer vizualizează interesele pe poziţia de mijloc , interesele devenind o categorie a nevoilor umane , plasată între preocuparea fundamentală pentru supravieţuire şi tendinţa spre identitate.

În psihologie , nevoia este definită ca o condiţie a cărei satisfacere este necesară pentru menţinerea ,,homeostaziei” . Homeostazia fiind tendinţa organismului de a-şi menţine stabilitatea , la nivelul opţinal de funcţionare , orice deviaţie de la acest nivel , va creea o altă nevoie.

Interesul este definit de Al.Rosca, în Psihologia generală (1976) ca o formă specifică a motivaţiei , o orientare / direcţionare activă şi durabilă a persoanei spre anumite lucruri, fenomene sau domenii de activitate , care se manifestă prin orientarea şi concentrarea atenţiei , efectiv sau în mod latent, către acea direcţie, însoţită eventual de implicarea în acţiune.

Pentru ca lucrurile să fie simplificate şi mai clare , specialiştii în domeniu au optat pentru termenii de ,, nevoie” , ca motivaţie reală sau de bază a conflictului, şi de ,,poziţie” declarată-afişată , pentru percepţia şi exprimarea acestei nevoi , de către persoana implicată în conflict.