Comunicarea

Copie a 1210793321_5087-300x225Comunicarea este generatoare de conflict sau îngreunează soluţionarea conflictului, în cel puţin două situaţii;

1.Când este absentă, ne referim la comunicarea verbală ( când individul nu spune deloc ce îl nemulţumeşte, dar acumulează tensiune şi în cele din urmă aceasta se descarcă într-un moment, la un nivel şi într-o manieră care iau prin surprindere prin intensitate şi maniera de manifestare inadecvată) sau,

2. Când este defectuoasă ( conduce la înţelegere eronată, la neînţelegeri).

Oamenii comunică de cele mai multe ori imperfect , dar presupun că au făcut-o clar.

Văzând apoi că ceilalţi acţionează în virtutea, altor informaţii , ei atribuie acest lucru, relei credinţe a celorlalţi , sau distorsionării mesajului la receptor, în nici un caz imperfecţiunii comunicării la nivelul emiţătorului, adică al lor.

Aşa cum spuneam în realitate comunicarea este defectuoasă, iar cauza alterărilor şi pierderilor de sens , când nu se datorează canalului de comunicare , este împărţită între cei doi protagonişti , vorbitorul şi ascultătorul.

Pe de o parte în realitate , uneori noi nu transmitem , ceea ce credem că dorim să transmitem.. La răndul său receptorul are marja lui de subiectivitate , care face ca informaţia ajunsă la el şi cu care operează, să fie altă informaţie – mesaj , marcată de o sumedenie de factori cognitivi, afectivi, contextuali, etc.

Psihologii au observat că oamenii vorbesc mai mult decăt înţeleg.

Cauza esenţială este că ei nu acordă sens identic cuvintelor, deşi nu recunosc aceasta decăt în momente de criză individuală sau colectivă.

Mesajul apare distorsionat pentru că informaţiile sunt selectate în funcţie de aşteptările noastre , nevoile ,credinţele, interesele, atitudinile experienţele de viaţă, cunoştinţele noastre,etc. Adesea deci mesajele sunt decodificate incorect , fără ca vreuna dintre părţi să ştie că a existat vreo neînţelegere.

Este recunoscută tendinţa noastră de a auzi doar ceea ce vrem să auzim, şi să vedem, doar ceea ce vrem să vedem.

Pe lângă cele menţionate mai sus , sunt şi anumite comportamente care inhibă, perturbă sau blochează comunicarea ; exprimarea ermetică, ambiguitatea ,întreruperea actului de ascultare, stereotipurile, sfaturile necerute, neatenţia , ameninţarea sau folosirea şantajului, lauda în scopul obţinerii unor beneficii, schimbarea subiectului , lipsa de respect, indiferenţa faţă de vorbitor,critica, insultarea, ironia , etc.