Sursele Conflictului

CAUZA MEDIERII. CONFLICTUL

CE ESTE CONFLICTUL ?

Cum termenul de conflict provine de la termenul latinesc confligo ere – a se lupta , a se bate între ei multe dicţionare definesc conflictul prin termeni similari violenţei ca : disensiune, fricţiune, dispută ,ceartă, scandal . Conflictul este privit şi ca dezacord sau opoziţie acută de idei , interese sau ca tulburare emoţională rezultând din ciocnirea impulsurilor opuse.

L.A.Couser(1967) a lansat o definiţie care a făcut carieră : conflictul este o luptă între valori şi revendicări de statusuri, putere şi resurse în care scopurile oponenţilor sunt de a neutraliza , leza, sau elimina rivalii .

J.Burton(1988) definea conflictul drept ,,o relaţie în care fiecare parte percepe scopurile , valorile , interesele şi conduita celeilalte ca antitetice celor ale sale,,.

Donohue şi Kolt (1992)precizează că: conflictul este ,,o situaţie în care oameni interdepenţi prezintă diferenţe (manifeste sau latente )în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor şi intereselor individuale şi interferează în procesul de îndeplinire a acestor scopuri”.

Există o diferenţă, conflictul nu trebuie confundat cu competiţia , deşi aceasta produce conflict, nu orice conflict este o competiţie. Conflictul este o incompatibilitate de atingere a scopurilor, astfel încăt atingerea scopului de către unul dintre cei implicaţi atrage dupa sine reducerea şanselor celuilalt de a-şi atinge scopul.

După B.Mayer (2000) conflictul este un fenomen pshihosocial tridimensional care implică o componentă cognitivă (găndirea, percepţia situaţiei conflictuale), o componentă afectivă (emoţiile şi sentimentele) şi o componentă comportamentală (acţiunea, inclusiv comunicarea).

Mai concret conflictul social apare atunci când două sau mai multe părţi aflate în interdependentă sunt diferite sau incompatibile la nivelul trebuinţelor , scopurilor , valorilor , resurselor sau a unor trăsături de personalitate. Diferenţă sau incompatibilitate care produce o stare de tensiune, ce se cere descărcată .

SURSELE CONFLICTELOR

Cauzele conflictelor sunt diverse, unii autori(printre care şi Ana Stoica Constantin în lucrarea Conflictul interpersonal) propun urmatoarea gamă de surse ale conflictelor .

a) Diferenţele şi incompatibilităţile dintre persoane.

b) Nevoile/interesele umane

c) Comunicarea

d) Stima de sine

e) Valorile individului

f) Nerespectarea normelor implicite sau explicite

g) Comportamentele neadecvate

h) Agresivitatea

i) Competentele sociale

j) Cadrul extern

k) Statutul, puterea , prestigiul ,principiile , utilitatea şi comunicarea culturii şi informaţiilor.