Justiţiabilul

Fiecare justiţiabil are voie să ceară în instanţa suspendarea cauzei sale, pentru a încerca soluţionarea pe calea amiabilă a medierii.Tristete-204x300

În aceasta manierĂ stimabilul justiţiabil promovează el însuşi medierea , prin simplul fapt că face această cerere în mod public , în sala de judecată, în faţa magistratului .

Astfel de solicitare să ia act , nu numai instanţa de judecată ci şi auditoriu prezent în sala , justiţiabili , martori , persoane însoţitoare , specialişti din alte domenii, care pot să-şi însuşească la rândul lor această modalitate de rezolvare a conflictelor.

De asemenea , partea care a beneficiat de serviciile medierii poate recomandă prietenilor, rudelor , colegilor ,etc, această procedură , ca o persoană ce a cules direct roadele acestei alternative , şi nu ca o persoană ce transmite altora informaţii teoretice neverificate.

,, E mult mai uşor să iei o hotărăre decât să o pui în practică”

Shakespeare

Atăta timp cât legea permite , justiţiabilul sau orice cetăţean ce se confruntă cu o situaţie conflictuală , ar trebui să-şi căntărească bine posibilitaţile financiare , nevoile , piedicile , interesele , etc şi în urma evaluării situaţiei , să decidă ce metodă de rezolvare este mai favorabilă pentru el.

Justiţiabilul trebuie să ştie faptul că , o mediere încercată şi eventual eşuată, nu înseamnă şi pierderea dreptului său de a se adresa în continuare instanţei. Dosarul se va relua de la stadiul de la care a fost suspendat , iar cel in cauză , îsi va face în continuare apărările aşa cum va considera de cuviinţă.

În situaţia în care o persoana îşi refuză pur şi simplu dreptul de a încerca această variantă , el va ,,transfera” din start , dreptul său de a decide asupra propriei situaţii ,  judecătorului , care va da o soluţie numai în raport de soliditatea , pertinenţa şi concludenta probelor de la dosar .

Cu alte cuvinte , cel în cauză abandonând în mod conştient , şansa unui câştig , s-a îndreptat singur către acea variantă în care , după o lungă perioadă de incertitudine , poate figura şi ca ….. perdant.

,, A şti să iei o hotărăre este o mare artă”

STENDHAL

mediator .

Gabriela Ichim. Bacau