MEDIEREA ÎN DOMENIUL DREPTULUI PENAL

    „Cel mai sacru dintre toate

             tribunalele să fie acela pe care părţile şi-l

             vor fi creat ele însele, şi pe care îl vor fi

                      ales prin bună înţelegere”.

                                 PLATON

…………………

  1.  REGLEMENTARI INTERNE

Legea 192/2006 .

Codul penal

Codul de procedura penala .

…………………………….

 B .REGLEMENTARI  INTERNATIONALE

  1.  Recomandarea  nr .R (99) 19 privind medierea in materie penala conform careia , ,,medierea in materie penala este un proces prin care victimei şi infractorului li se da posibilitatea , in cazul in care consimt liber , sa participe activ la rezolvarea problemelor aparute in urma infractiunilor cu ajutorul unei terte persoane impartiale” .
  2. Decizia –cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor in cadrul procedurilor penale ( 2001/220/JAI), ,, medierea , in cauzele penale inseamna cautarea , inainte sau in cursul procedurii penale a unei solutii negociate intre victima si autorul infractiunii , cu medierea unei persoane competente”.
  3. Avizul (Opinia)  nr 6(2004)cu privire la judecarea echitabila si în termen rezonabil si rolul judecatorilor in procese avand in vedere mijloacele alternative de soluţionare a disputelor , emisa de Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE) organ consultativ pe langa Consiliul Europei conform careia ,, medierea victima – infractor nu va avea ca finalitate o degrevare a instantelor de judecata , astfel ca se impune promovarea conceptului mai larg de justitie restaurativa , vazut  ca un ansamblu mai larg de proceduri  ce permit redirecţionarea de la procesul penal obisnuit inainte de a incepe , dupa ce a inceput , ca parte a procesului pana la darea sentintei sau chiar în timpul executarii pedepsei”.
  4. Ghidul pentru cea mai buna implementare a Recomandarii  cu privire la medierea in materie penala  adoptat de Comisia Europeana pentru Eficienta Justitiei ( 7 decembrie 2007), prin acesta se recomanda ,, promovarea si organizarea unor sisteme eficace de mediere intr-un spatiu geografic cat mai vast posibil, in toate stadiile procedurii penale , inclusiv etapa de executare a sanctiunilor ; judecatorii , procurorii si alte autoritati judiciare penale trebuie sa fie capabili de a furniza informatii , de a organiza sesiuni de informare cu privire la mediere , si daca este necesar , sa invite victimele si sau delicventii sa utilizeze medierea si sa trimita cauza la mediere”.

    5 Rezolutia 2002/12 a Organizatiei Natiunilor Unite privind principiile fundamentale privind utilizarea programelor restaurative in materie penala. ,,Procesul restaurativ  reprezintă un proces in care victima si infractorul , iar cand este cazul alte persoane afectate de infractiune , participa impreuna la rezolvarea problemelor rezultate in urma savarsirii infractiunii , ajutate de un tert independent , mediatorul”. În rezolutie se mai recomanda statelor ,,sa intreprinda demersurile necesare implementarii programelor de justitie restaurativa , imbunatatirea celor prezente si includerea lor in justitia penala”.

  1. Directiva 2012/29/UE  a Parlamentului European si a Consiliului Europei din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

      ,,Serviciile de justitie reparatorie, inclusiv, de exemplu, medierea dintre victima si autorul infractiunii, conferinta familiala si cercurile de verdict, se pot dovedi extrem de benefice pentru victima, insa necesita bariere de protectie pentru a fi impiedicata victimizarea secundara si repetata, precum si intimidarea si razbunarea. Aceste servicii ar trebui, prin urmare, sa aiba ca prima prioritate interesele si nevoile victimei, repararea prejudiciilor suferite de victima si evitarea producerii altor prejudicii”.