Acordul

cim-300x300Acordul de mediere

 

Reprezinta exprimarea vie a cooperarii parţilor pentru stingerea conflictului.

Reprezinta controlul si izbanda partilor asupra disputei .

Reprezinta dovada armonizarii initialelor  contrarii .

Reprezinta expresia constructiva a impletirii  valorilor umane ale  celor doi parteneri.

 

Acordul de mediere la care se ajunge prin mediere,este o norma sociala care stabileste ce anume va primii fiecare parte .

Prin acord partile au convingerea  ca si-au distribuit ,, recompensele,, in mod just.O hotarare judecatoreasca, va fi privita intotdeauna de partea perdanta ca fiind incorecta, injusta.

Un acord perceput ca injust , nu are sanse sa fie stabil. Sentimentul injustitiei poate da nastere unui alt conflict , iar acesta poate duce la  justitie , care va creea alte  dezechilibre intre parti.

Strategia victorie-victorie , concretizata printr-un acord de mediere , reprezinta o viziune a biruintei, care nu presupune de asta data infrangerea celuilalt.

 

Art 58 alin 1.

(1) Cand partile aflate in conflict au ajuns la o întelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor în care partile si mediatorul convin altfel.

(2) Integerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile.

(3) Intelegerea partilor poate fi afectata, în conditiile legii, de termene si conditii.

    (4) In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.

(4^1) Mediatorul este tinut de obligatiile prevazute la alin. (4) si in cazul in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar.

(5) Obligatia prevazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma.

(6) In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara.

 

Art .59

(1) Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor.

(2) Parţile acordului de mediere se pot infatisa la instanţa judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, după caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se află locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii.

(3) Actul intocmit de notarul public conform alin. (1) si art. 58 alin. (4) si (4^1), prin care se autentifica intelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.

Art 59 .1    Daca acordul de mediere se refera la o cauză succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii.

Art 59.2    Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere se taxeaza potrivit legii.

mediator

Gabriela Ichim. Bacau