PROCEDURA MEDIERII in cauzele penale

PROCEDURA MEDIERII in cauzele penale

Părţile pot apela la mediere atat in faza de urmarire penala cat si in faza de cercetare judecatoreasca.

Indiferent de pozitia lor in cadrul unui proces penal nici una dintre parti nu va putea fi obigata sa participle la o procedura de mediere, intrucat aceasta este eminamante facultativa si volitiva.

Cu ocazia medierii se va asigura dreptul fiecarei parti la asistenta juridica sau la un interpret, in cazurile in care se impune acest lucru.

De asemenea, in cazul minorilor, trebuiesc asigurate garanţiile prevazute de legea penala pentru acestia.

 

Legea 192/ 2006 coroborata cu  dispozitiile din Noul Cod penal  detaliaza situatiile in care partile pot apela la mediere in cazul savarsirii infracţiunilor precizate .

Astfel in situatia in care  partile isi solutioneaza conflictul   prin procedura  medierii  inainte de inceperea efectiva  a procesului penal in instanta partea vatamata nu mai poate sesiza pentru aceeasi infractiune, organele de cercetare penala sau instanta de judecata.

Este bine de stiut ca atunci cand procedura medierii este initiata chiar in termenul de introducere al plangerii prealabile la organele in drept , acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii.

Termenul de introducere a plangerii prealabile ,este de trei luni  din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul, daca persoana vatamata este un minor sau un incapabil , termenul de trei luni, curge de la data cand persoana indreptatita a stiut cine este autorul faptei.

Daca partile aflate in conflict, reusesc sa se impace , adica sa-si satisfaca reciproc toate cerintele  si pretentiile, nu mai este necesara implicarea ulterioara a organelor de cercetare penala sau a instantei de judecata.

In cazul in care partile aflate in conflict nu sau impacat, partea vatamata poate introduce plangerea prealabila in termenul legal, termen care iti va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere.Se socoteste in acest caz si termenul scurs inainte de suspendare.

 

Cea de a doua situatie este cand partea vatamata si faptuitorul apeleaza la mediere dupa inceperea urmaririi penale sau a procesului in instanta de judecata.

In aceste cazuri cercetarea penala sau a judecarea cauzei se suspenda de catre judecator ,in sedinţă publica,  de la data prezentarii de catre parti a contractului de mediere.

Termenul de suspendare a solutionarii unei cauze penale supuse medierii este de maxim 3 luni si este expres stipulat in Legea 192/2006.

Daca partile au ajuns la un acord ,inainte de expirarea celor trei luni, aceasta suspendare inceteaza in momentul in care procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de lege . Partile   trebuie sa instiinteze organele judiciare despre aceasta situatie .

În dosarele penale ,mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie a procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu dupa scurgerea celor trei luni de suspendare si in functie de modul de solutionare al conflictului de catre parti ,incheie sau continua cercetarea judecatoreasca cu administarea probatoriilor necesare pronuntarii unei hotarari legale , prin  care se solutionează  de catre instanta atat latura penala cat si latura civila a cauzei.

Medierea in dosarele penale prezinta aceleasi avantaje ca si medierea in cauzele civile.  Pe langa toate acele aspecte aa mai sublinia faptul ca prin retragerea plangerilor   penale sau prin impacarea partilor din conflictele penale , inculpatii care nu au mai savarsit   anterior medierii  alte infracţiuni  ,nu mai sunt in pericol de a avea inregistrate in cazier faptele penale, intrucat   organele judiciare dispun incetarea procesul penal ca urmare a retragerii plangerii  sau impacarii partilor.

Acum dupa modificarea legii medierii  ,organele jurisdicţionale au sarcina  nu numai de a recomanda acesta metoda de solutionare ci si de a informa partile despre avantajele acestei proceduri .

Indrumandu-i efectiv si  nu doar formal catre aceasta procedura,  le da astfel posilitatea  de a incerca  cu ajutorul unei persoane specializate , solutionarea conflictului , prin identificarea si satisfacerea nevoilor ambelor parti.

Gabriela Ichim.