OBIECTUL MEDIERII PENALE .

 • Infractiunile pentru care impacarea partilor si retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala.
 • Actiunea civila a cauzelor penale .

Infractiunile ce pot face obiectul medierii;

1.Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatati:
Infracţiunea de lovire sau alte violente(art.193,             Noul  Cod penal )

Vatamarea corporala din culpa ( art.196.Noul Cod  penal)

 1. Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie ( art .199, Noul Cod penal)

Violenta in familie.

 1. Infractiuni contra libertatii persoanei;

Amenintarea ( art. 205, Noul Cod penal)

 1. Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale

Violul  ( art. 218 ,alin .1 şi alin .2, Noul Cod penal)

Agresiunea sexuala (  art .219, alin .1, Noul Cod penal)

Hartuirea sexuala ( art. 223, Noul Cod penal)

5.Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private .

Violarea de domiciliu ( art. 224 , Noul Cod penal)

Violarea vietii private ( art.226, Noul Cod penal)

Divulgarea secretului profesional ( art. 227, Noul Cod penal).

6 Infractiuni  contra patrimoniului.

Furtul ( art.228, Noul Cod penal)

Furtul calificat ( art. 229, alin 1, alin 2 lit b) şi c Noul Cod penal)

Furtul in scop de folosinta( art. 230, Noul Cod penal)

 1. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii .

Abuzul de incredere ( art.238, Noul Cod penal)

Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor ( art. 239, Noul Cod penal)

Bancruta simpla( art. 240, Noul Cod penal)

Bancruta frauduloasa ( art .241, Noul Cod penal)

Gestiunea frauduloasa( art . 242, Noul Cod penal)

Inselaciunea ( art 244, Noul Cod penal)

Inselaciunea privind asigurarile ( art 245, Noul Cod Penal)

 1. Distrugerea si Tulburarea de posesie

Distrugerea (art .253,  alin.1 si alin 2, Noul Cod penal)

Tulburarea de posesie( art .256, Noul Cod penal)

9 Infractiuni contra infaptuirii justitiei

Asistenta si reprezentarea neloiala ( art .284. Noul Cod penal)

10 .Infractiuni de serviciu

Violarea secretului corespondentei ( art.302. alin 1, Noul Cod penal)

 1. Infractiuni contra familiei.

Abandonul de familie( art.378, Noul Cod penal)

Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului( art. 379, Noul Cod Penal)

 1. Infracţiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate

Impiedicarea exercitarii libertăţii religioase( art .381, Noul Cod penal)

Infracţiuni prevazute in legi speciale . exemple.

–     Legea 64 /1991 privind brevetele  de inventie republicata  in Monitorul Oficial nr 541 din 8 august 2007.

Art. 58, alin. 1, din Lege are urmatorul cuprins ,,Insusirea  fara drept, in orice mod , a calitatii de inventator , constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .

alin 2. Impacarea  partilor inlatura raspunderea penala .

Art .59 alin 1. Incalcarea dispozitiilor art. 32 ,alin. 2,din lege constituie infractiunea de contrafacere si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .

alin 2. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala  .

 • Legea 129 / 1992 privind protectia deseneler si modelelor , republicata in Monitorul  Oficial nr. 876 din 20 dec 2007.

Art .50, alin .1 , Insusurea fara drept a calitatii de autor al desenului ori modelului , constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art.50, alin.2. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala .

Art. 52, alin. 1 . Insusirea fara drept a oricarui act prevazut in art .30 , dupa data inregistrarii desenului sau modelului , constituie infractiune de contrafacere si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .

Art. 52 alin.2. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala.

 • Legea 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare republicata in Monitorul Oficial 824 din 6 octombrie 2008.

Art 38 alin.1, Exploatarea comerciala sau producerea fara drept a unei topografii protejate ori a unu produs semiconductor in care este incorporata o topografie protejata sau a unui element de circuit care incorporeaza un astfel de semiconductor , in masura in care acest element continua sa contina o topografie , daca fapta a fost comisa dupa data publicarii topografiei in Registrul national al totografiilor , constituie infractiune de contrafacere si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .

Alin. 2. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala .